Επιστροφές Αλλαγές

Για την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων από το κατάστημα μας ο πελάτης υποχρεούται πρώτα να λάβει γνώση των όρων της παρούσας εγγύησης και να δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.


Επιστροφές προϊόντων/Πολιτική Υπαναχώρησης

Ως πελάτης έχετε προθεσμία δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε, αν έχετε κάνει αγορές εξ αποστάσεως, χωρίς να αναφέρετε τούς λόγους και με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη αποστολής του προϊόντος. To κατάστημα klstore.gr οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποίαν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή ότι αυτός υπαναχωρεί.


Προϋποθέσεις Υπαναχώρησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι: να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλα ταμπελάκια ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχουν επάνω τους τα προϊόντα. Επίσης, θα πρέπει όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της συσκευασίας τους (για τα είδη που παραλαμβάνονται σε ειδική συσκευασία -π.χ. εύθραυστα προϊόντα- θα πρέπει να επιστρέφονται εντός των ειδικών συσκευασιών τους), ενώ θα πρέπει ακόμη να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Ακόμη, για τα είδη που περιλαμβάνουν ειδικότερη συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή και φθαρεί η συσκευασία τους1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξη αγοράς.

3. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος ή ηλεκτρονικής συσκευής για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το klstoreτο αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή.

5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς το σημείο τεχνικής υποστήριξης του klstore καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Όσον αφορά την εκ νέου επιστροφή μετά την επισκευή τότε είναι ευθύνη του καταστήματος. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση DOA (DeadOnArrival) όπου σε κάθε περίπτωση το κατάστημα αναλαμβάνει τα μεταφορικά.

6. Σε περιπτώσειςDOA (DeadOnArrival) όπου μια συσκευή είναι ‘’νεκρή’’ ή με οποιονδήποτε τρόπο ελαττωματική κατά την παραλαβή της,τότε το κατάστημα αναλαμβάνει να παραλάβει πίσω το προϊόν για έλεγχο και άμεση αντικατάσταση.

7. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. μπαταρίες, καλώδια κ.τ.λ.)

8. Προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση περιφεριακών μερών τρίτων κατασκευαστών αντί των αυθεντικών (π.χ. φορτιστές, καλώδια, μπαταρίες κτλ) δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης προβλήματα που προέρχονται από μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών συσκευών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus).

9. Το klstore δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση συσκευές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

10. Το klstore δεν υποχρεούνται να προβεί σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

11. Το klstore δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες συσκευών και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από το κατάστημα ή συσκευών για τις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.

12.Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από το κατάστημα klstore ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με έξοδα του πελάτη.

13.Το klstore δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες οποιονδήποτε προγραμμάτων δεν εμπορεύεται.

14. Όλα τα προϊόντα με το εμπορικό σήμα της εταιρείας Xiaomi καλύπτονται από περιορισμένη εμπορική εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας 12 μηνών και από  νομική εγγύηση 24 μηνών για οποιαδήποτε έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

15. Το klstore δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.


Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:


1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από τo klstore άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση .

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης.


Για την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων από το κατάστημα μας ο πελάτης υποχρεούται πρώτα να λάβει γνώση των όρων της παρούσας εγγύησης και να δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.